Disclaimer

Disclaimer van Huurwoning Groningen

Huurwoning Groningen is niet aansprakelijk voor de inhoud van Huurwoning Groningen, noch van websites die op enigerlei wijze met Huurwoning Groningen zijn verbonden. Huurwoning Groningen is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op Huurwoning Groningen beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

Huurwoning Groningen is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via Huurwoning Groningen worden aangeboden. HuurwoningGroningen garandeert niet dat de op Huurwoning Groningen aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

Huurwoning Groningen garandeert ook niet dat de op Huurwoning Groningen aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Huurwoning Groningen garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in Huurwoning Groningen hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

Huurwoning Groningen is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Huurwoning Groningen. U vrijwaart Huurwoning Groningen voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website Huurwoning Groningen.